มองเศรษฐกิจไทยและอาเซียน เปราะบางจากสงคราม ไทยโตช้ากว่าเพื่อน

ข่าวเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น (อาทิ คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลใช้งานและการโฆษณา) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านคลิก “ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภท” ถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้อื่นนอกจากคุกกี้ที่จำเป็นด้วย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของ ธปท. รัฐบาลไทยระบุว่า ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียถือเป็นผู้นำรัฐบาลต่างประเทศคนแรกที่เยือนไทย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับ พร้อมตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 25 ก.พ. “ที่สำคัญกระทรวง อว.โดย กปว.จะสนับสนุนการสร้างการรับรู้และเชื่อมโยง gentle power ด้วยซีรีย์นมแพะ ชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยซีรีย์จะบอกเล่าตั้งแต่ชีวิตของเกษตรกรว่าอยู่กันอย่างไร เลี้ยงแพะด้วยวิธีอย่างไร อาหารที่แพะได้กินมีคุณภาพอย่างไร เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ คนในพื้นที่ แล้วยังเชื่อมโยงไปภึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วย ต้องพยายามสร้างชายแดนภาคใต้ให้เป็นจุดเช็คอินให้ได้ว่ามาถึงที่นี่แล้วต้องมากินนมแพะหรือผลิตภัณฑ์จากแพะแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ดังนั้นขอให้ติดตามซีรีย์นมแพะ gentle energy ของจังหวัดชายแดนภาคใต้” พญ.เพชรดาว กล่าว. เครื่องบินรบ รบ.ทหารพม่าบินทิ้งระเบิดกว่า 150 ลูก ถล่มหนักใกล้สะพานมิตรภาพ หวังช่วยทหารพม่าราว 150 นาย จากค่ายผาซอง ค่ายใหญ่สุดท้ายที่เมืองเมียวดี หลังโดนกองกำลังกะเหรี่ยง KNU และกองกำลังประชาชน พีดีเอฟ ตีแตกและหนีมาหลบซ่อนบริเวณนี้ตั้งแต่ 10 เม.ย.

ข่าวเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ข่าวเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ข่าวเศรษฐกิจระหว่างประเทศ