ประโยชน์หลักของโปรตีนจากพืชในแผนอาหารที่เป็นมิตรต่อไตของคุณ

Coli ทำให้โปรตีนรีคอมบิแนนท์เหล่านี้บริสุทธิ์ และวัดกิจกรรมของฟอสฟาเตสด้วยตนเองหรือใน การมีอยู่ของกลูตาไธโอน S-transferase (GST)-SCaBP8 Recombinant SCaBP8 ยับยั้งการทำงานของฟอสฟาเตสของทั้ง PP2C.D6 และ PP2C.D7 ในหลอดทดลอง อย่างมีนัยสำคัญ (รูปที่ 5D; รูปที่ S8G เสริม) เรายังทดสอบด้วยว่าแคลเซียมส่งผลต่อการยับยั้งนี้หรือไม่ เมื่อเราเติมแคลเซียม 5 µM ในระบบปฏิกิริยาที่มี SCaBP8 และ PP2C.D6 ผลการยับยั้งของ PP2C.D6 โดย…

Continue Readingประโยชน์หลักของโปรตีนจากพืชในแผนอาหารที่เป็นมิตรต่อไตของคุณ