เศรษฐกิจไทย”ต้องพัฒนาเชิงโครงสร้าง รับมือไอเอ็มเอฟชี้จีดีพีโลกโตต่ำ

วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าในไตรมาสที่สามของปี 2566 มีมูลค่า 70,405 ล้านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อที่ยังทะยานขึ้น ทำให้เฟดส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยถึง 1% ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ ก.ค. พัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยนักลงทุนจะหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ามากขึ้น ส่งผลให้ระดับราคาทองค่าเพิ่มสูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ สรอ. การส่งออกของไทยไปยงั พนื้ ทบี่ รเ วณทมี่ คี…

Continue Readingเศรษฐกิจไทย”ต้องพัฒนาเชิงโครงสร้าง รับมือไอเอ็มเอฟชี้จีดีพีโลกโตต่ำ