Bridgestone Turanza T005 Ev ติดตั้งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Mg4 Xpower ข่าวในวงการรถยนต์

ซึ่ง Range Extender เป็นอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้รถกระบะสามารถวิ่งระยะทางได้ไกลขึ้นอีก โดยที่รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) วิ่งได้ 547 กม. ต่อการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม และเมื่อใช้ตัวขยายระยะทางก็จะเพิ่มระยะทางได้ถึง 755+ กม. ถัดมาในปี 2012 เป็นการทำตลาดด้วยรุ่น “โมเดล เอส” (Model S) รถแบบซีดาน ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่จุดประกายความสำเร็จด้วยแบตเตอรี่ขนาด 60 kWh ระยะทางวิ่งสูงสุดที่ 335 กม. และพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแบตเตอรี่ขนาด a hundred…

Continue ReadingBridgestone Turanza T005 Ev ติดตั้งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Mg4 Xpower ข่าวในวงการรถยนต์